Edukira joan

Publizitatea

Hemeroteka

UDAKO SERIEA Euskararen bilakaera soziolinguistikoa (IV). Nafarroa.

Goranzko bidean, jarrerekin kezka

Datuak hobetzen ari dira Nafarroan. Ezagutza handitzen ari da; erabilera gelditua egon da urteetan, baina hazi egin da, inkestak eta neurketak diotenez. Kontrako jarrera indartu da lehen aldiz.

2017-07-21 / Garikoitz Goikoetxea

Geldialdi sentsazioaren aldean, pausoak ematen ari da euskara Nafarroan. Euskaldunen kopurua handitzen ari da pixkanaka, batez ere gazteen bitartez, eskola dela medio —eremu mistoan eta ez-euskaldunean handitu da euskaldunen kopurua gehien—. Erabilera geldialdian egon da urteetan, eta jaitsiera zantzuak ere agertu dira —bai inkesta soziolinguistikoan, bai kaleko erabileraren neurketan—, baina azken azterketek adierazi dute erabilerak gora egin duela Nafarroan. Jarreretan ere bada mugimendua, aurkako bidean: euskara sustatzearen aldeko jarrera jaitsi egin da azken inkestan, eta kontrakoa, igo.

EZAGUTZA ETA GAITASUNA


Toki erdaldunagoetan gora
Nafarroan 69.000 lagun dira euskaldunak, herritarren %13 ia; 1991n 40.000 euskal hiztun ziren, herritarren %9,5 —betiere 16 urtez gorako biztanleria hartuta—. Beste %10 gai dira euskara ulertzeko, nahiz eta ez diren hitz egiteko gai: 55.000 herritar. Bikoiztu egin da haien portzentajea 25 urteotan, eta kopurutan, ia hirukoiztu. Erdaldun elebakarren ehunekoa, berriz, jaitsi egin da urteotan, baina gehiengo nagusia da oraindik: lau nafarretik hiruk baino gehiagok ez dute ulertu ere egiten euskara. Portzentajean erdaldun gutxiago dago, baina, biztanleria handitu egin denez, 1991n baino erdaldun gehiago dira: 361.000 ziren urte hartan; orain, 410.000.Zenbaki horien azpian badira ñabardura batzuk. Batetik, inkesta soziolinguistikoan Nafarroako zonifikazioaren arabera ematen dituzte datuak, eta joerak sumatzeko baliagarri da hori —44 herri pasatu dira eremu ez-euskaldunetik mistora aurten, baina aurretik egin zuten inkesta soziolinguistikoa—. Ezagutzaren eboluzioari erreparatzen bazaio, Euskal Herrian oro har nabari den joera bera ageri da Nafarroan ere: leku erdaldunagoan ari da euskara pauso handienak ematen. Nafarroako eremu mistoan, bikoiztu baino gehiago egin da euskaldunen portzentajea —%5etik %11ra—, eta eremu ez-euskaldunean ere bai —%0,6tik %3ra—. Eremu euskaldunean, berriz, apenas mugimendurik izan den urteotan: bostetik hiru dira euskaldunak (%61).Bestetik, adin aldetik ere badira aldaketak. 34 urtetik behera izan du gorakada euskarak Nafarroan. 16-24 urterekin, laurdenek baino gehiagok dakite euskaraz, eta 25-34 urterekin, bostetik batek. Bi adin talde horietan bikoiztu baino gehiago egin da elebidunen portzentajea. Gorabehera txikiagoak izan dira gainerako adin taldeetan —35-49 urtetan, puntu bat igo; 65 urtetik aurrera, bi puntu jaitsi—. Hiru eremuetan gazteek dute ezagutza tasa handiena, batez bestekotik gorakoa. Desoreka bat dago, beraz; adibidez, eremu mistoan —hura da biztanlez handiena—, 16-24 urterekin lautik batek baino gehiagok dakite euskaraz, baina, 35 urtetik aurrera, euskaldunak ez dira hamarretik bat ere. Bistan dago, beraz, inguru erdalduna dutela euskaldun gehienek.Adinaren eta lekuaren arabera aldatu egin da Nafarroako euskaldunen soslaia: gazteak dira gehiago orain, eta leku erdaldunagoetan bizi dira. Euskara etxean jaso ez dutenak gero eta gehiago dira: 1991n, %14 ziren hiztun berriak, eta, orain, %37. Adin talde euskaldunenetan, gehiago dira hiztun berriak: 34 urtetik behera, bostetik hiruk etxetik kanpo ikasi dute. Eremu euskaldunean hiztun zaharrena da gehiengoa (%71), baina beste bietan, hiztun berriena —eremu mistoan, hirutik bi dira; ez-euskaldunean, bostetik lau—.Euskaraz egiteko erraztasunari begiratuta ere badaude aldeak: Nafarroako euskaldun gehienak aiseago aritzen dira erdaraz. Erdiek pasatxok esan dute errazago egiten dutela erdaraz (%51); herenak ziren 1991n. Euskaraz hobeto moldatzen ziren bost euskaldunetik bi orain 25 urte; orain ez dira laurdenak ere. Joera hori handiagoa da gazteetan: bostetik hiruk diote erdaraz hobeto egiten dutela —euskaraz, berriz, seitik batek—.

ERABILERA


Jaitsiera bidea eten da
Euskararen erabilera geldialdian egon da urte luzeetan. 1991ko inkesta soziolinguistikoan, nafarren %6 eskasek esan zuten euskara erabiltzen zutela erdara adina edo gehiago; harrezkero, aldiz aldi, jaitsi egin da erabilera pixka bat. Kaleko erabileraren neurketari begiratuta, 1993an entzun zuten euskara gehien Nafarroan (%7,5), eta, ordutik, gutxiago beti. Etxeko erabileran ere jaitsiera islatu zuen mapa soziolinguistikoak.Goranzko bidea erakutsi dute azken azterketek, baina. Inkesta soziolinguistikoan %6,6k adierazi dute euskaraz egiten dutela erdaraz beste edo gehiago; beste %5,6k esan dute tarteka aritzen direla. Inoizko erabilera tasa handienak dira. Kaleko erabilerari dagokionez, hogei urteko beheranzko bidea eten da, eta galdutako gehiena berreskuratu dute: kaleko hiztunen %6,7 entzun dituzte euskaraz.Datu horien azpian, hiru aldagairi errepara dakieke. Batetik, jakina, eremuen arabera alde handia dago erabileran: zona euskaldunean %51 aritzen dira maiz euskaraz, eta, mistoan, %2 —%0,2 dira ez-euskaldunean—. Bestetik, erabilera esparruei dagokienez, guztietan handitu da erabilera, baita etxean ere —beherakada sumatua zuten inkesta soziolinguistikoak eta mapa soziolinguistikoak—. Hirugarrenik, adinari dagokionez, 34 urtetik beherakoena da erabilerarik handiena —1991n, haiexek zuten erabilera tasarik txikiena—.Kaleko erabileraren neurketak ere sumatu du joera hori: zenbat eta gazteago, erabilera handiagoa —salbuespen batekin: gazteen eta helduen erabilera parean daude—. Adin talde guztietan handitu da kaleko erabilera Nafarroan, aurreko urteetako joera hautsirik. Umeen, gazteen eta helduen erabilera ez aurrera ez atzera egon da 2001az geroztik, eta orain hazi da.

JARRERAK


Aurkako gehiago
Euskarari buruzko jarreretan badago berritasun bat Nafarroan: aldekotasuna jaitsi egin da, lehen aldiz, eta aurkakotasuna, igo. Nolanahi ere, duela 25 urte baino nabarmen handiagoa da euskararen erabilera bultzatzeko babesa. Herenak daude alde —bostenak ziren 1991n—, eta bostetik bi kontra —erdiak baino gehiago ziren—; laurdenak pasatxo erdian daude, lehen bezala, jarrera argirik gabe.Aldaketa horiek ez dira berdin gertatu eremu guztietan. Eremu euskaldunean, ez da orain nabaritu aldekotasunean beherakadarik —lehendik dator pixkanakako jaitsiera—: hirutik bi daude euskararen erabilera bultzatzearen alde. Eremu mistoan, aldekotasuna zazpi puntu gutxitu da 2011tik 2016ra —%43tik %36ra—, eta batez ere dudan daudenena handitu da —%27tik %32ra—. Beste herenak daude euskara bultzatzearen aurka. Eremu ez-euskaldunean beste bat izan da mugimendua: jarrera argirik ez dutenen portzentajea jaitsi da —%31tik %22ra—, eta aurkakoena, igo —%46tik %59ra—. Bostetik batek du aldeko jarrera.Euskararen ezagutza faktore erabakigarria da hiztunen jarrera zehazteko. Nafarroako euskaldunen %82 daude alde; elebidun hartzaileen %51, eta erdaldun elebakarren %23. Adinaren arabera diferentzia handia dago jarreran gainerako herrialdeetan, baina Nafarroan ez dago alde handirik.Gobernuak euskararekin egindako jardunaz galdetuta, gobernu berriaren eragina nabaritu da. Lana egokitzat jo dute %35ek —lehen %18 ziren—, baina gehiengoak desegokitzat jo du (%41). Elebidun gehienek jo dute ontzat (%59).

Informazio osagarria

Publizitatea